Sobota-poniedziałek 13-15 sierpnia 2022

Uwaga! Strzelanie odbywa się w formule otwartej. Do godziny 19 w poniedziałek 15 sierpnia należy oddać kartę punktową.

Mówi się, że strzelanie „clouta” zaczęło się od angielskich łuczników, którzy mieli obowiązek ćwiczenia strzelania z łuku w każdą niedzielę. Po mszy, ich obowiązkiem wymaganym prawnie przez Koronę było ćwiczyć, wiec przy kościołach, na polach ustawione były „butts” – nazwijmy je, cele. Idąc do i z kościoła strzelali także do różnych celów po drodze – krzaków, liści, patyków. Ta forma łucznictwa praktykowana jest jako „roving” i są łucznicy, którzy strzelają tak obecnie ze strzał flu-flu lub strzał z grotami judo. Tak to we wszechstronny sposób trenowali łucznicy w średniowiecznej Anglii.

Samo słowo „clout” pochodzi od vikińskiego „clud”, czyli – szmata. A to dlatego, że szmatę taką wieszano na kiju i robiono z niej cel. Strzelano do tej „szmaty” z daleka, a kto bliżej trafił, ten miał lepsze punkty. Liczono je odległością od „clouta” za pomocą sznura.

Obecnie clout bywa sformalizowaną konkurencją, o wyznaczonych dystansach, zwykle jedną podczas zawodów. W Anglii do teraz strzela się też zwykle clouta na dwa cele – naprzemiennie, w dwie strony.

Na Summer Archery Camp chcemy wrócić do tego, czym było strzelanie clouta w dawnych wiekach – treningu umiejętności strzelania wysoką trajektorią, i trafiania w cel „z góry” na nieoznaczonych odległościach. Od łucznictwa tarczowego Clout różni się właśnie koniecznością strzelania po wysokiej trajektorii. Jako średniowieczny militarny trening przed kampaniami wojennymi, gdzie strzelano często salwami, clout jest bardzo ciekawy – uczy bowiem oceny odległości, poprawek na wiatr, no i oczywiście samego strzelania.

Strzelanie turnieju, dla bezpieczeństwa odbywać się będzie naprzemiennie. Cele oznaczone są chorągiewkami w dwóch kolorach, ustawionych po dwóch stronach pola. Bezpieczeństwo uczestników jest najważniejsze, dlatego zaprojektowałem pole do clouta w sposób jedyny możliwy, linia chorągiewek po jednej oraz po drugiej stronie, co pozwala na ustawienie zawodników i równoczesne strzelanie po kolei wszystkich celów, a wymaga jedynie pewnej koordynacji, którą zapewnimy.

Garść zasad:

Aby przystąpić do turnieju, należy posiadać łuk i 6 strzał.

Nie ma podziału na kategorie sprzętowe.

W turnieju mogą wziąć udział wszystkie łuki nie-bloczkowe.

Strzały dowolne.

Zakaz strzelania na wprost, trzeba strzelać po wysokiej trajektorii.

Punktacja 3/2/1

Strzelamy od chorągiewki do chorągiewki.

Linka, którą mierzymy punkty posiada trzy czerwoje znaczniki, które pozwalają wytyczyć pola trafień o średnicy 10, 20 oraz 30 m.

Strzelamy z jednej strony pola na drugą, wszystkie grupy naraz, dla zachowania bezpieczeństwa, tylko po sygnale danym przez organizatorów.

Na sygnał należy strzelanie natychmiast przerwać! Zawsze w takich sytuacjach chodzi o Wasze bezpieczeństwo.